Arbetsplatslärande– en social innovation

Med arbetsplatslärande sker en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljö, anställdas kompetens och social miljö på arbetsplatsen. Social innovation beskriver på ett bra sätt den utvecklingen. Det kan bland annat handla om organisationer, företag och offentlig sektor som måste förnya sig för att stå sig i den globala konkurrensen- deras förmåga till omställning kan avgöra hur de klarar sig.

A&O arena för förnyade arbetsplatser

Innovationsstrategin är en viktig pusselbit i genomförandet av de innovationsstrategier som tidigare lanserats på global nivå- genom OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)- samt som ett av flaggskeppen i EU2020-strategin.
Här verkar A&O som en arena för att lyfta frågan och visa på vikten av arbetsplatslärande som en social innovation. Exempelvis för vi samman kunskaperna som temagruppen har samlat under åren, vi gör erfarenheterna från de ESF-projekt som bedrivits tillgängliga samt erbjuder workshops och konferenser där dialogen kan föras.

Den nationella innovationsstrategin antas under hösten 2012. Arbetet leds av Näringsdepartementet. Som en del av arbetet med att utforma strategin för regeringen en bred dialog med berörda aktörer från offentlig och privat sektor samt det civila samhället.