Skottland: STUC

Scottish trade union congress (STUC) är en organisation som arbetar med kompetensutveckling av människor i anställning på uppdrag av 37 fackförbund med cirka 630 000 medlemmar och med mandat från den skotska regeringen.
De driver flera projekt, bland andra Scottish union learning, som finansieras av Europeiska socialfonden och regeringen. Projektet syftar till att utbilda människor i anställning med arbetsplatslärande som metod.
STUCs arbete är uppdelat i regionerna Lowlands and Uplands, och Highlands and Islands. Huvudkontoret ligger i Glasgow.
Målet med STUCs arbete är att stödja livslångt lärande på arbetsplatsen.
Organisationen stödjer arbetsplatslärande och uppmuntrar människor i anställning att förnya och utveckla både sitt yrkeskunnande och färdigheter som inte är direkt relaterade till den befintliga arbetsplatsen. Det senare har huvudsakligen till syfte att inspirera till vidare lärande. Därav erbjuds också en mängd olika utbildningar som privatekonomi och moderna språk, utöver de utbildningar som är direkt relaterade till vidareutbildning inom yrket, som praktisk utbildning, it och ledarskap. Utbildningarna ges av utbildningsföretag som upphandlas centralt av STUC.
Fackföreningarna bestämmer själva vilka utbildningar som ska genomföras, hur och när. Men resurserna är behovsprövade, så för att fackföreningarna ska få stöd från STUC, måste de kunna visa att det finns ett utbildningsbehov på den aktuella arbetsplatsen.
STUC når främst ut till fackanslutna arbetsplatser. På varje fackansluten arbetsplats finns en fackrepresentant med ansvar för utbildningsfrågor som själv har fått kurser via sitt fackförbund för att klara av att hantera utbildningsfrågorna på sin arbetsplats.
Organisationen erbjuder en helhetslösning för att möta arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft, genom att engagera både arbetsgivare och arbetstagare. Den gör det också möjligt att identifiera kunskapsluckor och utbildningsbehov, och att möta dessa genom relevanta utbildningslösningar.
STUC är en del av Skotska regeringens strategi för vidareutbildning som bidrog med 4,2 milj. GBP i medfinansiering 2008-2011. Verksamheten startade 2000.

A&O och STUC

Ett samarbete för kunskapsutbyte mellan A&O och STUC inleddes i mars 2011, då A&O gjorde ett studiebesök i Glasgow. Det kunde konstateras att vi hade mycket att lära av varandra.
Vad som framför allt väckte A&Os intresse är STUCs organisation samt att facket i Skottland tar ett stort ansvar för arbetsplatslärande. Deras roll som utbildare är också officiellt erkänd via ett mandat från både Skotska regeringen och Storbritanniens regering. STUC betonade dock att ansvaret för arbetsplatslärande måste vara delat och att det behövs engagerade arbetsgivare för att utbildningsinsatserna ska bära frukt.
A&O planerar för ett fortsatt kunskapsutbyte med nästa möte preliminärt inbokat till första kvartalet 2012.

Läs mer om STUC (på engelska).