Maria Cristina Migliore, senior researcher på Ires Piemonte. Foto: Anna-Karin Florén

Maria Cristina Migliore, senior researcher på Ires Piemonte. Foto: Anna-Karin Florén

Italien: IRES Piemonte

Institutet för socioekonomisk forskning i Piemonte, IRES Piemonte

Ires (Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte) är regionen Piemontes institut för socioekonomisk forskning. Forskningen ska bidra till regional utveckling genom att tillgodose beslutsfattares och myndigheters behov av information. Institutet bedriver både grundforskning och tillämpad tvärvetenskaplig forskning, huvudsakligen inom områdena socioekonomi och miljö.

Ires övervakar socioekonomiska trender i regionen, genomför studier för regional utveckling och publicerar en årlig rapport om regionens socioekonomiska situation m.m. En viktig uppgift för institutet är också att sprida forskningsresultat till allmänheten.

Verksamheten finansieras huvudsakligen med offentliga medel och av stiftelser men Ires kan även genomföra studier på uppdrag av privata aktörer som i förekommande fall bekostas av uppdragsgivaren.

På institutet arbetar cirka 50 personer med ett brett nätverk, nationellt så väl som i Europa.


www.ires.piemonte.it