Per Andersson. Foto: privat

Per Andersson

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

Telefon: 013-282115
per.andersson@liu.se

www.liu.se


Per Anderssons specialområde är kunskapsbedömning med särskilt fokus på olika aspekter av validering. Hans forskning handlar om hur kunskap och kompetens synliggörs och bedöms inom arbetsliv och utbildning. Studier har bland annat gjorts av validering i samband med kompetensutveckling inom omvårdnadssektorn och av validering av utländsk yrkeskompetens.

Per Andersson är ansvarig för A&Os delprojekt Validering som bas för lärande och utveckling.

Publikationer:
Publikationslista samt artiklar i pdf-format finns här.