Arbetsplatslärande som social innovation

Tema A&O samlar forskare och praktiker för att diskutera hur innovatiova strategier för arbetsplatslärande kan ses som sociala innovationer, förändra sociala relationer och leda till sociala förbättringar för organisationer och samhället. Seminariet är ett inslag under konferensen Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development - Problems and Prospects, som är arrangerad av HELIX VINN Excellence Centre, mellan den 12 och 14 juni 2013 på Konsert och kongress i Linköping.