Konferens: Kompetensutveckling i småföretag

Det blir allt mer angeläget för företag och regioner att utarbeta innovativa sätt att säkra framtida kompetensförsörjning. Den befintliga personalens kompetensutveckling är en relativt outnyttjad resurs inom detta område, vilket är extra svårt för mindre företag att få till stånd på egen hand. Denna konferens presenterar framgångsrika metoder för strategisk kompetensutveckling i småföretag med avstamp i erfarenheter från Dalarna. Den diskuterar också hur en permanent infrastruktur för detta kan skapas på regional och nationell nivå.

Var? Teknikdalen i Borlänge
När? Onsdag 4 december kl. 9.00- 16.00

Mer info