Konferens: Equality, growth and innovation

Välkommen till den internationella konferensen "Equality, Growth & Innovation - In theory and practice" i Luleå, 9-10 oktober 2013. Konferensen är en mötesplats för att diskutera sociala aspekter av tillväxt och innovation med avstamp i erfarenheter från teori och praktik. Både forskare och andra aktörer är varmt välkomna att delta.

Anmälningssidan har nu öppnat på trippus.se och vi vill uppmuntra till snabb anmälan eftersom antalet platser är begränsade till 100 i varje av följande kategorier:

•       Anställda vid universitet (inklusive forskare) 3 500 kr
(exkl moms)
•       Anställda i offentlig/privat/ideell sektor 2 500 kr
(exkl moms)
•       Ideellt engagerade, företagare, politiker, studenter 0 kr (dock 500 kr om deltagaren uteblir utan avanmälan)

Konferensen arrangeras av Genus och teknik vid Luleå tekniska universitet i samarbete med VINNOVA, FAS, Nationella sekretariatet för genusforskning, Jämställ.nu och Europeiska socialfondens temagrupper Likabehandling och Arbetsplatslärande.

Mer info finner du här