Vägar till ett lärande och jämlikt arbetsliv

Social innovation - det vill säga nya tjänster, metoder och arbetssätt som är sociala i sina medel eller mål - är en nyckel till tillväxt och välfärd enligt Sveriges och EUs nya innovationsstrategier. Vid seminariet presenteras och diskuteras exempel på projekt som med stöd från Europeiska socialfonden på ett nytänkande sätt bidragit till ett lärande och jämlikt arbetsliv.

Frågor som kommer att diskuteras är: Vad är social innovation i teorin och praktiken? Hur kan social innovation bidra till lärande och jämlikhet i arbetslivet? Vilka metoder har projekten inom Europeiska socialfonden använt för att skapa sociala innovationer? Vilka resultat har dessa metoder gett upphov till och vilka begränsningar finns med metoderna?

Medverkande:
Malin Lindberg, Tema A&O
Anna Tengqvist, Tema Likabehandling
Projekt Black & White, Skövde Kommun

Paneldebatt:
Klara Adolphson, enhetschef för Arbetsorganisation och ledning vid VINNOVA
Åsa Burman, fil. dr. i praktisk filosofi och lektor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Arrangörer: Europeiska socialfonden, Tema A&O, Tema Likabehandling

Var? Café H10, Hästgatan 10, Visby,

När? Onsdag den 3 juli, klockan 10.00-10.45

Läs mer: Social innovation en väg till lärande?