Foto: A&O

Om A&O

Det här gör vi!

A&O är en förkortning för arbetsplatslärande, kompetensutveckling och omställning i arbetslivet.

Socialfonden kommer under perioden 2007-2013 att stödja cirka 4000 projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Vi sammanställer, analyserar och sprider erfarenheter som görs i projekten för att skapa kunskap om vinsterna med arbetsplatslärande för samhället, företag och den enskilde individen.

Vårt arbete ska hjälpa beslutsfattare, myndigheter, fackförbund, företag och andra intressenter att fatta beslut som stöttar en arbetsmarknad i förändring.

Varför då?

I Sverige försvinner och nyskapas cirka en halv miljon jobb varje år. För att arbetstagare ska ha ett långt och berikande yrkesliv på en rörlig arbetsmarknad behövs ständig kompetensutveckling.

Vi menar att arbetsplatslärande:

  • är en förutsättning för ett blomstrande näringsliv.
  • bidrar till en hållbar utveckling.
  • ökar anställningsbarheten hos personer som saknar formell utbildning.
  • höjer kunskapsnivån och kompetensen hos arbetskraften.

Vilka är vi?

A&O är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och stiftelsen APeL forskning och utveckling. Jag som koordinerar projektet heter Karolina Parding och finns på Luleå tekniska universitet.

Mer information om våra verksamhetsområden hittar du i vänsterspalten.

A&O är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.