Christer Bärgman, chef för tvättmaskinstillverkningen på Asko. Foto: Anna-Karin Florén

– Inkompetens är dyrare!

- ESF-utbildningen var avgörande för Askos omställning till lean-produktion, säger Christer Bärgman, chef för tvättmaskinstillverkningen på Asko Appliances ABs fabrik i Vara i Östergötland.

- Vi vill att arbetet med ständig utveckling ska bli en del av företagets kultur. För att vara konkurrenskraftiga måste vi förbättra lönsamheten och utveckla maskiner med bättre prestanda och snygg design, säger han.

Konkurrensen är stenhård i vitvaruindustrin. Priset är helt avgörande för konsumenternas produktval. Liksom bilindustrin fick vitvarutillverkarna se sina order sina i ett drastiskt tempo när finanskrisen slog till hösten 2008.

- Vi funderade över hur vi skulle klara konkurrensen, och vad vi kunde göra för att behålla vår personal, för att göra något positivt av situationen, säger Christer Bärgman, som också sitter i fabrikens ledningsgrupp.

Asko Appliances AB valde att satsa på lean, en metod för att skapa en organisation med ständiga förbättringar av produktionen. Christer Bärgman är tekniker och har arbetat med yrkesutbildning i kvalitet och produktion. Han insåg att alla anställda måste sättas i skolbänken om det skulle gå att förändra fabrikens sätt att arbeta.

- Ledningens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att ha den kompetens som behövs för att göra ett bra jobb. Möjligheten att söka pengar från ESF-rådet för kompetensutveckling kom som en skänk från ovan. De var en förutsättning för att vi skulle kunna förverkliga våra planer.

- Då var vi osäkra på hur omställningen skulle genomföras i praktiken. Det är lätt att prata om lean, en helt annan sak att göra arbetsuppgifterna intressanta och utmanande för alla. Vi ville skapa en lärandeorganisation med en kultur där alla är delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar. 

Utbildning för intressantare arbetsinnehåll

- Arbetsinnehållet behöver också bli intressantare och mer utmanande för alla. Att skruva i en skruv blir inte roligare än att skruva i en skruv. Därför ville vi att alla på Asko ska arbeta med både produktion och utveckling av verksamheten.

Ledningen konstruerade sju funktioner: gruppledare, instruktör, miljöansvarig, områdesansvarig, metodansvarig, kvalitetsansvarig och stopptidsansvarig. Alla anställda måste välja någon av funktionerna. Två coacher tillsattes för att leda utvecklingen inom sin specialitet på fabriken. 

Alla anställda på fabriken fick ta del av utbildningarna. Först utbildades 130 personer; gruppledare, instruktörer, coacher, produktionsledare och arbetsledare, som nu kan utbilda sina arbetskamrater.

- Gruppledarna är sammanhållande i arbetslagen. De följer upp och korrigerar det dagliga arbetet och har ansvar för bemanningen.

Även tjänstemännen fick se stora förändringar av sitt arbete.

- Förut var det en tydligare uppdelning mellan dem som planerar arbetet och dem som producerar. Nu vill vi att alla 400 anställda ska bidra till att skapa en mer dynamisk arbetsplats. Stora delar av tjänstemännens arbete flyttas därför över till arbetslagen i produktionen.

- Idag jobbar tjänstemännen med både lågkvalificerade uppgifter och komplicerade projekt. Uppgifter som att skriva instruktioner för arbetet, att göra tidsstudier och kolla kvalitetsutfall kan göras direkt i produktionen. Så kan tjänstemännen få tid till mer krävande uppgifter.

Christer Bärgman tycker att alla vinner på förändringen. Företaget är också överens med de fackliga organisationerna om att konstruera ett nytt lönesystem som stöder utvecklingen av lean.

Långsiktiga effekter med egna coacher

För att genomföra utbildningarna tog företaget hjälp av konsulter, som utbildade anställda i gruppsykologi och presentationsteknik och annat som är viktigt för handledarna att kunna.

- Vi ville inte att konsulterna skulle komma in och göra en engångsinsats, vi ville behålla kunskapen i företaget. Därför utbildar vi egna utbildningskonsulter och coacher, så att vi kan utveckla kompetensen i företaget löpande. Den tekniska sakkunskapen kommer företaget att lära ut internt med handledare.

- Vi kommer att behöva utvecklas ytterligare, sedan stödet från Socialfonden är slut. Men tack vare Asko kompetensutveckling, har vi kunnat bygga en lärandeorganisation.

Asko Appliances AB har skapat en organisation med ett femtontal coacher, som kommer att förse arbetarna med utbildning för deras nya roller kontinuerligt, allteftersom företaget identifierar nya behov.

- För att få ett gott samarbete behövs utvecklade individer och samarbetsformer. Det har ESF-utbildningarna gett oss.

- Utbildningarna har gett våra anställda en förmåga att lösa problem gemensamt, och klimatet på företaget har förändrats. Alla är nyfikna och har framtidstro. Arbetet med utbildningarna var inte en dagslända, även om det kommer att ta några år innan vi får det att fungera fullt ut.

- Till den som tycker att utbildning är dyrt brukar jag säga: Kompetens är dyrt, inkompetens är dyrare! 

- I grunden ligger värderingarna om att alla ska vara delaktiga, känna att de bidrar och förstår sin uppgift. Om uppgiften är otydlig kan man inte heller bidra, säger Christer Bärgman.

Text: Anna Holmgren

Asko kommer att medverka vid A&O:s monter på Kvalitetsmässan. Läs mer om det här.