– I ESF-projekt kan vi undersöka hur vi ska skapa arbetsplatser och organisationer som ger människor utveckling och där lärandet blir en del av arbetet, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe. Foto: Johanna Senneby

Anders Ferbe: Vi behöver system för arbetsplatslärande

Kunniga människor inom industrin är en bristvara och branschen är på god väg att dräneras på ung arbetskraft efter varselvågornas framtåg. Samtidigt saknas system för kompetensutveckling av människor i anställning, både från företagens och IF Metalls sida.

– Människor på arbetsplatsen måste få möjlighet till kompetensutveckling i jobbet. Det gör dem bättre klädda i omställningsprocesser och vi kan bygga starkare företag. Konkurrensen är stenhård och ska svenska företag klara sig behöver de kunskap, sa IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe under ett dagslångt seminarium om förbundet som projektägare i ESF.

Industrin- loket som driver välfärdståget

Ett trettiotal representanter för IF Metall och personer kopplade till de ESF-projekt som förbundet driver, hade samlats i IOGT-huset i Stockholm för att diskutera de erfarenheter de dragit under åren som projektägare och hur de ser på framtiden. Industrins betydelse för svensk ekonomi är stor- enligt Anders Ferbe står branschen indirekt för en fjärdedel av jobben i Sverige. Något som förnekas av statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Han säger att industrin är på väg bort. Jag menar att den är loket som driver välfärdståget och vi behöver en politik som stödjer strukturer för lärande på arbetsplatsen. Vi ska inte konkurrera med låglönejobb, utan med högt kunnande hos produkter och hos människor, sa han.

Att hantera framtida kompetensförsörjning är en av förbundets centrala frågor de kommande tio till 15 åren. Här måste IF Metall ligga i spetsen och Socialfondsmedel kan hjälpa dem på traven.

– I ESF-projekt kan vi undersöka hur vi ska skapa arbetsplatser och organisationer som ger människor utveckling och där lärandet blir en del av arbetet.

Vill få till stödsystem i avtal

Kompetensutveckling av människor i anställning är i sig inte en fråga på förbundets bord, utan snarare en del av arbetet med att stärka medlemmarnas ställning på marknaden. Därför anser Anders Ferbe att förbundet har ett ansvar för att skapa strukturer för kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen även utanför Socialfondsprojektens ramar.

– Att få till en partnerskapsöverenskommelse kring kompetensutveckling är den del av vår långsiktiga strategi. Våra avtal är för svaga på den punkten och vi vill få till ett stödsystem, exempelvis en bank där företag och individer kan plocka ut pengar för kompetensutveckling, säger han.