Foto: Anna-Karin Florén.

Anställdas kompetens en viktig framtidsfråga

Boye Johansson har en lång och omväxlande karriär bakom sig på Volvo. Han har arbetat som reparatör hemma och utomlands, som chef för konstruktörernas utbildning och som personalchef på Torslandaverken. Och han var med när Volvo lade ner fabrikerna i Kalmar och Uddevalla. År 2000 gick han i pension, men sysslolös vill han inte vara. Han slutade på Volvo en fredag, följande måndag började han på Business Region Göteborg (BRG). När krisen kom blev Boye Johansson tillfrågad om han ville delta i den styrgrupp som skulle koordinera omställningen i regionen.

Tiotusen varslade på två månader

Varslen i regionen drabbade fler än tiotusen personer bara under oktober och november 2008. De flesta arbetade inom fordonsindustrin. Alla kommuner i regionen berördes av omställningen på Volvo och hos underleverantörerna, värst drabbades kommunerna Öckerö, Kungälv och stadsdelen Hisingen med Torslandaverken. Boye Johansson använde sina kontakter till att starta ett omställningskontor, och Arbetsförmedlingen öppnade ett kontor på Volvo.

Samordnning för lika möjligheter

När varselutlysningen kom från ESF i slutet av 2008 kallades Boye Johansson och andra till Göteborgsstad för att diskutera hur ett ESFprojekt skulle kunna organiseras till stöd för företag och varslade.

– Stadsdelsnämnderna tänkte först söka projektmedel från ESF, var och en för sig. Men vi kom fram till att det behövdes samordning. Det bestämdes att Göteborgsregionens kommunalförbund skulle vara projektägare. Vi räknade på hur stort antal personer som skulle ha behov av utbildning, sökte pengar hos ESF, och fick 50 miljoner till Västkraft, säger Boye Johansson.

Vuxenutbildningen i tretton kommuner ingår i samverkan inom Västkraft; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. I styrgruppen medverkar också Arbetsförmedlingen, Unionen, IF Metall Göteborg och Teknikföretagen.

– En anledning till att kommunerna valde att samverka var att alla deltagare skulle få samma möjlighet till utbildning, oberoende av vilken kommun de bor i.

Tidskrävande upphandling

Under ansökningstiden rullade krisen vidare. Det haglade in varsel och företag sade upp folk på löpande band när beställningarna uteblev.

– Jag hade erfarenhet av lågkonjunktur sedan tidigare, och ville utbilda personalen under deras varseltid i förhoppning om att företagen skulle vilja behålla den personal som fått utbildning. Men under krisen 2008 var förloppet mer våldsamt. Det fanns inte tid till en planerad omställning, säger Boye Johansson.

Västkraft kunde starta i mars 2009. När projektet började kontakta företag undrade de om utbildningspengarna kunde användas till lön.

– Det gick ju inte. Företagen fick lösa lönekostnaderna på annat sätt. De tog gärna emot utbildningarna ändå. Under första året delades projektet Västkraft i två delar, en som arbetade med anställd personal, den andra arbetade med personer som blivit varslade, men fortfarande arbetade kvar.

– Vi fick inte arbeta med arbetslösa inom projektet. De togs om hand på annat sätt, inom kommunerna och av arbetsförmedlingen. Det är en fråga som vi har resonerat med om ESF-kontoret om. Men vi lyckades hindra att några varslade personer blev uppsagda.

Ett annat problem som Västkraft måste hantera var Lagen om offentlig upphandling. Magnus Kallenberg på Göteborgs regionförbund, och projektledare för Västkraft, ledde arbetet med att köpa utbildningar och värva företag och deltagare. Uppdragsutbildningarna utfördes av bland andra Lärcentrum Blended Learning och Lernia samt genom lärande på arbetsplatsen i samverkan med Göteborgs vuxenutbildning och universitet, och av Göteborgs teknikcollegeregion.

Seminarium om strategisk kompetensförsörjning

BRG arrangerade också ett seminarium för att utbilda Västkraftföretagen i strategisk kompetensförsörjning, som leddes av Göran Johansson (S), tidigare kommunalråd i Göteborg.

– Det fanns mängder av bra utbildningsanordnare som vi blev tvungna att väja bort. Min uppfattning är att vi tappade ett halvår i projektet på grund av dessa regler, säger Boye Johansson.

– Vi vill göra företagen medvetna om hur de kan använda de anställdas kunskap för att öka kvaliteten på företagens produkter, klara omställningar och vara en attraktiv arbetsgivare.

Styrgruppens uppgift var att samordna arbetet mellan kommuner, staten och näringslivet, och att bidra med kontakter med företag i fordonsindustrin och med utbildningsanordnare.

– Vi lyckades med vår uppgift och vi har uppnått ett positivt resultat. Även om projektet var trevande i början, säger Boye Johansson. 

Arbetet fortsätter i Avanto

Under avvecklingen av projekt Västkraft bestämmer sig styrgruppen för att utveckla det arbetssätt som vuxit fram i Västkraft i ett nytt projekt och ansöker om ytterligare ekonomiskt stöd från ESF-rådet, den här gången med Business Region Göteborg som projektägare. Det nya projektet, Avanto, har beviljats 36 miljoner kronor och arbetar med ett nätverk av ett fyrtiotal företag och organisationer med totalt 3 000 deltagare. Förbättrad medarbetarhälsa, ökad regional styrka och ökad konkurrenskraft, är i fokus för Avanto.

– Industrin är lika dåligt förberedd på omställning nu som på 1990-talet. Därför vill vi fortsätta att utveckla metoder för strategisk kompetensförsörjning i regionen, säger Boye Johansson. - Vi vill också skapa en Trippel helix, få kommuner, näringsliv och högskola att samverka om kompetensförsörjningen, säger han.

Text: Anna Holmgren
Denna text är hämtad ur A&Os bok Arbetsplatslärande i kristid, som du kan ladda ner här