Är arbetsplatslärande bortkastade pengar?

En engagerad ledning är A&O för att maximera effekten av ett företags investeringar i kompetensutveckling. Arbetsplatser som utmärks av en stödjande lärmiljö visar väsentligt bättre resultat av utbildningssatsningar än andra.

- Vi vet av många års forskning att arbetsplatslärande är ett effektivt sätt att uppnå ökad kvalitet i produktion och kundkontakter. Men det räcker inte att skicka medarbetare på kurs, säger Per- Erik Ellström, professor i beteendevetenskap, föreståndare Helix Excellence Centre och delprojektledare för A&O.

Kompetensutveckling med bonuseffekt

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningar som företag och offentliga verksamheter står inför idag. Nyrekryteringar kan täcka en del av behovet, men minst lika effektivt är att utveckla och behålla redan anställda. Det menar Per-Erik Ellström.

- Dessutom följer det ofta med en bonuseffekt av arbetsplatslärande, i form av ökat intresse för att lära nytt, ökat självförtroende hos medarbetarna och engagemang i arbetet.

Satsningar på anställda kan svara upp mot behov av kompetens på kortare sikt, men också bädda för individuell karriärutveckling och rörlighet i företaget. Det medför en ökad förmåga till omställning och förnyelse. Samtidigt ger det signaler utåt om att företaget är en attraktiv arbetsplats, vilket underlättar nyrekrytering.

Kurser är bra, lärandemiljö är bättre

Forskare kan peka på en rad faktorer som har betydelse för huruvida satsningar på arbetsplatslärande ska bli framgångsrika. En av de viktigaste är ledningens engagemang och en god lärandemiljö.

- Att chefer uppfattar medarbetares utveckling som en del av sitt chefsuppdrag är viktigt för att skapa lärande organisationer, där lärande sker i vardagen, både på individ och organisationsnivå.

- Det räcker inte att skicka medarbetare på kurs. Medarbetarnas nya kunskaper måste omsättas i handling. Annars är det bara slöseri med resurser.

Hur skapas då en god lärmiljö? Per-Erik Ellström om den senaste forskningen kring arbetsplatslärande i socialfondsprojekt - på Personalvetardagarna.

Mer information och program