A&O delar med sig inför nästa programperiod

Den 25 april höll Regionförbundet Uppsala en lärkonferens om Europeiska socialfonden och Europeiska regional- och utvecklingsfonden för att lära och få in synpunkter till skrivande av program och handlingsplan för regionen. A&Os Malin Ljunzell, APeL, pratade på temat Utbildning, omställning och matchning.

– Jag berättade bland annat om A&Os analys av varselprojekt, vad företag har sagt om att kompetensutveckla sig ur en kris, om aktörer i regional kompetensförsörjning och landade i några lärdomar för framtiden, säger hon.

 

Drygt 50 personer var på plats från bland annat utbildnings- och utvärderingsföretag, intresseorganisationer, kommuner, ESF-rådet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och olika projekt inom strukturfonderna där kommuner och företagarföreningar ingår.

 

Här hittar du dokumentation från konferensen.