A&O goes transnational – vad kan vi lära av Europa?

Krönika

För några länder i Europa och dess medborgare är finanskrisen långt ifrån över. Många individer har blivit av med sina arbeten, och fler riskerar att bli det. För att dessa individer inte ska slås ut från arbetsmarknaden permanent, behöver de ha en kompetens som matchar arbetsmarknadens behov, både dagens och morgondagens.

Olika länder i EU har såklart olika strategier för att hantera frågor kring arbetsplatslärande och kompetensutveckling, därför har vi i A&O under våren etablerat kontakt med organisationer och institutioner i andra EU-länder, som likt oss arbetar med dessa frågor.

En av våra första resor gick till Glasgow, en industristad som drabbats hårt av den finanskrisen. Vi var en grupp på fyra A&Oare som besökte Scottish Union Learning, för att ta reda på hur man arbetar med arbetsplatslärande i en region som är så starkt påverkad av den ekonomiska krisen. Vilka möjligheter och hinder ser man där, och framför allt, hur löser man dem?

Under besöket blev två saker tydliga för mig. Den ena är hur viktigt arbetsplatslärande och kompetensutveckling är som konkurrensverktyg, som i fallet med BBC Scottland. Där kan tv-arbetarna numera konkurrera om jobben med kollegorna i London, tack vare vidareutbildning. Med uppdaterade och rätt kompetenser klarar sig såväl individer som företag bättre när konjunkturen svänger, vilket den gör förr eller senare.

Det andra är, vikten av att frågan om arbetsplatslärande har tydliga ägare. Med tydligt ägarskap kan insatser och resurser riktas på ett bra sätt. Man kan sitta ner och vänta på att någon annan ska sig an frågan, eller göra som facken i Skottland - aktivt "ta" frågan och göra den till sin.   

I Skottland har facken alltså tagit frågan till sig och driver en rad olika aktiviteter och program för att kompetensen bland anställda ska höjas, så att arbetskraften blir konkurrenskraftig. Verksamheten bekostas av offentliga medel, facken och ESF. Det slog oss besökare med vilket engagemang och vilken självklarhet facken tagit till sig frågan.

A&Os Europaturné går vidare, och vi hoppas kunna dela med oss av våra lärdomar framöver. Under året kommer vi att göra ett flertal studiebesök i olika länder för att lära oss av andra, men givetvis också för att sprida våra erfarenheter av hur man arbetar med dessa frågor i Socialfondsfinanseriade projekt runt om i Sverige.

Det som vi lär oss under våra studiebesök kommer vi att dela med oss av, dels här på hemsidan, i ett antal reportage, men också genom att sprida kunskaperna i våra nätverk och i samband med aktiviteter - för att så många som möjligt ska få del av och kunna inspireras av de erfarenheter som görs i andra EU-länder.

Karolina Parding är fil. dr och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon är också A&Os koordinator och ansvarar för temagruppens transnationella aktiviteter.

Läs mer om:
A&Os samarbete med STUC