Kenneth Abrahamsson. Foto Robert Sandström

A&O i Almedalen: Varför ska man satsa på arbetsplatslärande?

Almedalen 2011

Kenneth Abrahamsson är projektchef på Forskningsrådet FAS, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och sitter i Socialfondens övervakningskommitté. Vid ESFs torsdagsfrukost reflekterar han på temat arbetsplatslärande.

Varför ska man satsa på arbetsplatslärande?
– För att medarbetarna ska kunna utveckla sin förmåga att påverka arbetslivet och göra en bättre insats. Arbetsplatslärande är viktigt för att utveckla arbetsvillkoren men också för ett hållbart arbetsliv som tillgodoser individen och verksamhetens krav.

Vilka är de av görande framgångsfaktorerna?
– Att arbeta i team där man kan dra nytta av olika människors och organisationers kompetens. Det är inte ett individuellt projekt, individen gruppen och arbetsplatsen utvecklas gemensamt. Arbetsplatslärande är inte en insats i sig, det uppstår när man omskapar arbetssituationen så att du får en utvidgning av arbetsuppgifterna.

Var kan man få reda på hur man gör?
– Inom Socialfonden finns kompetens från tidigare projekt, A&O kan peka på intressanta exempel. Också arbetsmarknadens parter har mycket kompetens. Men finns inte någon färdig modell, varje organisation ska utveckla en modell som passar verksamheten.