A&O medverkar vid Kompetensförsörjningsutskottet

A&O medverkar vid Kompetensförsörjningsutskottet i Norrbotten. Här bevakas kompetensfrågor i relation till regionala utvecklingsplaner.