Marja-Leena Lampinen är ansvarig för Västra Götalands kompetensplattform. Foto: Kenny Stolpe

A&O på Kompetensforum

Seminarium

– Vi måste ta reda på vilken kompetens våra invånare har idag och vilket utbildningsbehov som finns i regionen. Både för att människor ska kunna vara kvar på sina arbetsplatser, men också för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, säger Alex Bergström(s) regionråd och ordförande för kompetensplattformens politiska styrgrupp.

Framtidens arbetsmarknad står inför stora utmaningar som generationsväxling, kompetensglapp och stora kompetensskillnader mellan hög- och lågutbildade. I december 2009 fick regionerna i uppdrag av regeringen att skapa kompetensplattformar. Inom uppdraget kartlägger plattformarna den samlade kompetens som finns i regionen och analyserar framtidens utbud och efterfrågan.

I Västra Götaland drivs processen tillsammans av regionen och de fyra kommunalförbunden. En viktig del i arbetet är att skapa arenor där kommuner, arbetsförmedling, branscher, lärosäten, anordnare av YH-utbildningar och andra aktörer kan mötas.

– Det är genom samarbete mellan dessa parter som vi kan skapa en mer flexibel och dynamisk arbetsmarknad, säger Marja-Leena Lempinen, regionutvecklare och ansvarig för Västra Götalandsregionens kompetensplattform.

Arbetsplatslärande ger nya möjligheter

Både Marja-Leena Lempinen och Alex Bergström tror att arbetsplatslärande kan vara betydelsefullt när regionens kompetens ska lyftas. Strategisk kompetensförsörjning genom vuxnas lärande, validering och arbetsorganisationsförändringar är frågor som diskuteras i plattformen.

Som ett led i arbetet med att etablera den regionala kompetensplattformen i Västra Götaland, arrangeras konferensen Kompetensforum den 24 februari i Göteborg. A&Os delprojektledare Carina Åberg vd på APeL FoU och professor Per-Olof Thång från Göteborgs universitet kommer att medverka vid ett seminariet Arbetsplatslärande som leder till utveckling för både individ och verksamhet, gränsöverskridande samverkan och projekt som form för utveckling på kort och lång sikt är ämnena.

– Regionen har fortfarande mycket kvar att lära om arbetsplatslärande. Men vi tror att det kan ha stort värde för regional utveckling. Arbetsplatslärande stärker inte bara företagens kompetens, det gör dem mer flexibla, hållbara och effektiva, säger Marja- Leena Lempinen.

Hållbara projekt önskas

Hon menar att Europeiska socialfonden kan bidra till utvecklingsarbetet i plattformen.

– Projektfomen är utmärkt för att prova nya metoder för kompetensutveckling på arbetsplatsen, men för att skapa långsiktighet måste implementering vara en tanke som genomsyrar projekten, säger hon.

Kompetensforum, 24 feb 2012. Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5 i Göteborg. 08.30-16.00.

Läs mer