Judith Kirton-Darling, ETUC, medverkade under A&O:s seminarier under Open Days i Bryssel program.

A&O på Open Days: Boxas eller bjuda upp till dans?

Seminarium

I samband med Open Days i Bryssel, arrangerade A&O tillsammans med Satlsa och Fas, ett ambitiöst eftermiddagsprogram på temat strukturförändring, nya kunskapsbehov och innovativa lärstrategier. Knappt 50 besökare från olika delar av Europa kom till Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel för att lyssna på forskare och praktiker som talade under ledning av moderator Elisabeth Lagerlöf.

Blir EU2020 en besvikelse?

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, inledde dagen med att tala om den kunskapsbaserade ekonomin, som omtalas i både Lissabonstrategin och EU2020. Men det gäller ju att fylla begreppen med innehåll, annars riskerar de att urvattnas och bli till floskler.

– Många är besvikna på Lissabonstrategin, som utlovade fördubblad ekonomisk tillväxt och bättre jobb, säger han.

I EU2020 ingår initiativet Ny kompetens för nya arbetstillfällen (New Skills for New Jobs). Lars Magnusson tycker att initiativen är bra, men frågar sig om det finns tillräckligt med politiskt engagemang för att uppfylla EU2020 strategin.

– Bara för att vi talar om en kunskapsbaserad ekonomi kommer inget att förändras! Det finns en risk för att Europas politiker är upptagna av skuldkrisen den närmsta tiden, och då kommer inget att hända.

Tal om lönsamhet vinner politikers öron

För att uppmuntra politiker att agera, bör vi lyfta upp frågan på agendan genom att tala mer om att arbetsplatslärande faktiskt lönar sig, både i form av produktivitetsökningar och bättre arbetsvillkor, menar Steven Dhont, senior forskare på TNO i Holland. Han talade under rubriken Leder innovativa, hållbara arbetsplatser till ökad produktivitet, arbetsvillkor och livslångt lärande?

– Under Thatchereran förlorade facken makt, därmed försvann också pensions- och utbildningsfonder. Idag är 50-60 procent av alla byggnadsarbetare entreprenörer. Konsekvensen är att nästan alla stora byggprojekt genomförs av utländska byggbolag, eftersom man har förlorat kompetens i byggbranschen i UK, säger han.

Facken kan visa vägen

Han pekade också på att i lyckade projekt, har fackets roll förändrats.

– Facket har gått från att vara näringslivets motpart till att vara en partner, säger Steven Dhont.

Jonathan Winterton, forskningschef vid Toulouse Business School i Frankrike, menar att en diskussion kring en gemensam struktur för partssamverkan på europeisk nivå, kan vara ett sätt att åstadkomma ökat engagemang för frågan om arbetsplatslärande. Lokalt kan lärande marknadsföras som en metod för att organisera arbete.

– Frågan måste upp på fackens agenda. Det är deras sak att utveckla detta på alla nivåer, säger han.

Ett exempel på hur det kan gå till presenterades av Esbjörn Jonsson, Projektledare på IF Metall. Han arbetar med ESF-projekt som verkar för att skapa hållbar förändring och utveckling av arbetsorganisation med hjälp att ett utvidgat arbetsinnehåll. Hittills har cirka 2000 personer utbildats.

Enligt IF Metalls egna enkätundersökningar har projekten ökat effektiviteten i produktionen. Företagen kan ny ta på sig fler och nya uppgifter. För individerna har projektet betytt ökad anställningsbarhet. De har också skapat ringar på vattnet i form av nya projekt som drivs av IF Metalls centralorganisation, men också andra regioner.

 

Andra medverkande under dagen var: Judith Kirton-Darling, Confederal secretary, ETUC, Roland Bladh, DG Empoyment, Per-Erik Ellström, A&O, Sylvie Jaquet, Eurofound, Olaf Kratz, University of Technology, Chemnitz och Kenneth Abrahamsson, Programme Director, Swedish Council for Working Life and Social Research.

Här hittar du dokumentetion från seminariet.