ESF-rådets fruktstånd på Donners plats. foto: Anna-Karin Florén

ESF-rådets fruktstånd på Donners plats. foto: Anna-Karin Florén

A&O på plats i Almedalen

13.00-14.00 Framtidens kompetensförsörjning – behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser?

14.00-14.30 Författarsamtal: Lansering av boken En handbok i arbetsplatslärande - vad, hur och varför.

Efter seminariet kan du prata arbetsplatslärande med A&O:arna i ESF-rådets fruktstånd på Donners plats.

Gilla oss på Facebook! Då får du löpande uppdateringar om intressanta aktiviteter i Almedalen som rör kompetensutveckling och arbetsplatslärande!

Vill du komma i kontakt med A&O under veckan?
Ring eller smsa: Anna-Karin Florén, kommunikatör, 0704-85 78 13.