- Vi ser ett behov av att sätta en etikett på den utveckling som sker på arbetsplatser och begreppet social innovation synliggör detta, säger Malin Lindberg, A&O:s processledare. Foto: A&O

Arbetsplatslärande som social innovation

Arbetsplatslärande– en social innovation

Med arbetsplatslärande sker en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljö, anställdas kompetens och social miljö på arbetsplatsen.

- Vi ser ett behov av att sätta en etikett på den utveckling som sker på arbetsplatser och begreppet social innovation synliggör detta. Organisationer, företag och offentlig sektor måste förnya sig för att stå sig i den globala konkurrensen. Verksamheternas förmåga till omställning kan avgöra hur de klarar sig, säger Temagrupp A&O:s processledare Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet.

A&O arena för förnyade arbetsplatser

Med näringsminister Annie Lööf i spetsen utarbetas innovationsstrategin. Den är en viktig pusselbit i genomförandet av de innovationsstrategier som tidigare lanserats på global nivå- genom OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)- samt som ett av flaggskeppen i EU2020-strategin.

Här kan A&O göra skillnad. Temagruppen kommer att verka som en arena för att lyfta frågan och visa på vikten av arbetsplatslärande som en social innovation.

- Vi för samman kunskaperna som temagruppen har samlat under åren, gör erfarenheterna från de ESF-projekt som bedrivits tillgängliga samt erbjuder forum där dialogen kan föras, säger Malin Lindberg och syftar på de workshops och konferenser som A&O anordnar under det kommande året.

 

Tar tillvara kompetenser

I EU2020-strategin definieras social innovation såhär: "Social innovation handlar om att använda den uppfinningsrikedom som finns hos organisationer, föreningar och sociala entreprenörer för att hitta nya sätt att möta sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn".

- Hur vi förnyar arbetsplatser är en social innovation och en viktig del av samhällsutvecklingen som vi vill lyfta, säger Malin Lindberg.

Arbetsplatslärande fyller även en funktion för individen.

- Det finns också en önskan hos många anställda att förverkliga sig själva genom arbetet. Det underlättas av genomtänkta strategier för hur anställdas kompetenser kan tas till vara och utvecklas som en del av en organisatorisk utveckling, säger Malin Lindberg.

Den nationella innovationsstrategin antas under hösten 2012. Arbetet leds av Näringsdepartementet. Som en del av arbetet med att utforma strategin för regeringen en bred dialog med berörda aktörer från offentlig och privat sektor samt det civila samhället.