– Vi började tänka nytt. Nu har vi utvecklat ett bestående lärande på arbetsplatsen med hjälp av bland annat språkombud som arbetar med reflekterande samtal med de anställda utifrån deras behov, sa Kerstin Sjösvärd, projektledare för ArbetSam. Foto: Johanna Senneby

Arbetsplatslärande– väg framåt för äldreomsorgen

Föråldrade arbetsmetoder och vårdare som lider av underbemanning, förslitningsskador och dåliga arbetsvillkor. Kvalitén inom äldreomsorgen är omdebatterad i media, inom fack- och branschorganisationer, bland politiker och arbetsmarknadens parter. Den 22 maj bjöd Temagrupp A&O seminariet Äldreomsorgen- så lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning, tillsammans med bland andra SPeL, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

– Innan projektets start år 2009, kartlade vi 300 anställda inom vård och omsorg. Nästan hälften hade jobbat inom omsorgen i mer än tio år och 37 procent hade gått mindre än nio år i skolan, sa Kerstin Sjösvärd, projektledare för ArbetSam som är ett av de ESF- projekt som arbetar aktivt med arbetsplatslärande.

Kartläggningen visade att många inte hade förutsättningarna att tillgodogöra sig en utbildning.

– Vi började tänka nytt. Nu har vi utvecklat ett bestående lärande på arbetsplatsen med hjälp av bland annat språkombud som arbetar med reflekterande samtal med de anställda utifrån deras behov.

Förenklad syn på kompetensutveckling

Vård- och omsorgsbranschen står inför stora utmaningar. De medverkande på seminariet var rörande överens om att vårdare behöver bättre arbetsvillkor och yrket högre status. Just en samsyn kring hur kvalitén inom äldreomsorgen ser ut och hur den bör utvecklas, ansåg många var rätt väg framåt. Likaså kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

– Vi har en förenklad syn på kompetensutveckling. Vi är ofta duktiga på att skicka på utbildning, men dåliga på att ta tillvara de kunskaper som utbildningen leder till och glömmer ofta att den måste kopplas till det dagliga arbetet, sa A&Os Carina Åberg, VD på APeL.

Hon menade att kompetensutveckling måste integreras i verksamhetens långsiktiga strategi för kompetensutveckling för att kunna bidra till organisationsförändring och nya arbetssätt. Katarina Johansson från Vårdförbundet höll med.

– Vården behöver kompetensutvecklingsstrategier som hakar fast i de ordinarie verksamheterna. Här har de legitimerande sjuksystrarna en nyckelposition i kvalitetsutvecklingen. Vi måste bygga in ett system där personalen kan utvecklas på ett personligt plan parallellt med verksamheten, sa hon.

Här kan du läsa Kerstin Sjösvärds krönika om projektet ArbetSam.