Jörgen Eklund, professor, KTH/Helix

Bara helhjärtade satsningar ger resultat

Nätverksträff

– Idag arbetar forskarna mycket med innovation för effektiv produktion med fokus på lean, främst inom tillverkningsindustrin. Men det forskas också på omsorgssektorn och tjänsteföretag, framför allt om administration. Däremot finns få studier om hur medarbetarnas hälsa påverkas av förändringsarbete, säger Jörgen Eklund.

Professor Jörgen Eklund är knuten till både Helix och KTH. Under Helix nätverksträff den 16e november talade han på temat Innovation för effektiv produktion, vad kan forskningen bidra med?

Effekter av förändringsarbete

De flesta forskningsprojekt som Jörgen Eklund har samlat erfarenheter från pågår fortfarande. Några preliminära resultat om effekterna av lean som ändå kan lyftas fram är:

 

  • Färre skador och bättre hälsa där arbetsinnehållet omfattar både problemlösning och delaktighet.
  • Det syfte med förändringsarbetet som ofta anges är kostnadsbesparing och rationalisering. I något enstaka fall är syftet att skapa bättre arbetsförhållanden.
  • Hur arbetsmiljön påverkas beror till stor del på vad företaget har för historia och om man har arbetat med förändringsprojekt tidigare.
  • För vissa individer och avdelningar har lean skapat ett bättre arbetsinnehåll, med problemlösning och teamarbete.
  • Förändrade strukturer med morgonmöten och rapportering och delegering, uppskattas.
  • Ledarskapet synliggörs.

 

Delaktiga medarbetare mer positiva

En enkätstudie pekar dessutom på att positiva attityder till organisationsförändringar överväger där man infört lean, framförallt högre upp i organisationerna. Bland medarbetarna på golvet ökar den positiva attityden, ju mer delaktiga de är i förändringsarbetet.

Jörgen Eklund menar att bilden sammantaget visar att effektivisering med lean ger goda möjligheter för hälsa och innovativitet.

– I dagsläget pekar resultaten på att lean kan fungera som en positiv förändringsmotor och förbättra arbetsförhållanden. Men inget sker av sig självt. Det krävs en helhjärtad satsning och ett personal-, produktions- och utvecklingsorienterat ledarskap med struktur delaktighet, ägarstöd, partssamverkan och långsiktig uthållighet med en bra mix mellan mjuka och hårda värden, säger Jörgen Eklund.

Fler artiklar om nätverksträffen:

God psykosocial miljö viktig vid förändringsarbete
Bredare arbetsinnehåll för ökad konkurrenskraft