Konferensdagen inleddes med nycirkus.

Bilder från konferensen

Konferens - A&O för att klara kriser

Nästan 120 personer kom till konferensen A&O för att klara kriser och framtida kompetensbehov. Under dagen diskuterades vilka lärdommar vi kan dra av erfarenheterna från finanskrisen och varselprojekten, och hur vi kan använda dessa för att förebygga att effekterna av nästa kris blir lika kännbara.

 


 

Artiklar om konferensen:

Blir 2011 morgonrodnadens år
Fem framgångsfaktorer
Så tyckte besökarna
Vems är ansvaret?