Tanja Rasmusson

Tanja Rasmusson

Blir 2011 morgonrodnadens år?

Konferens - A&O för att klara kriser

Tanja Rasmusson hoppas att 2011 ska bli morgonrodnadens år, som kontrast till före detta arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins berömda skitår.

- Tack vare Anders Borgs politik har vi ett överskott att fördela. Enligt OECD har vi en god situation, antalet nyanmälda platser ökar hos arbetsförmedlingen, och varslen minskar, sa hon i samband med konfernsen A&O för att klara kriser och kompetensbehov.

Den svenska modellen räddade tusentals jobb under krisen. Parterna tog ett stort ansvar. Regeringen anser att Socialfonden fungerar som ett viktigt komplement till svensk arbetsmarknadspolitik.

Men fortfarande finns utmaningar inför framtiden.

- Den kommande generationsväxlingen kommer leda till arbetskraftsbrist på grund av kompetensbrist. En stor andel unga har brister i sin grundläggande utbildning och riskerar att hamna i permanent utanförskap och social utslagning.

Andra utmaningar är risken för försämrad konkurrenskraft, växande klyftor och minskat välstånd.

- Vi brottas med de här problemen även på EU-nivå. Arbetsmarknaden och utbildningssektorn måste närma sig varandra. Vi måste utveckla en relevant mix av kunnande och inte minst bli bättre på att förutsäga framtida kompetensbehov.

 


 

Fler artiklar om konferensen:

Bilder från konferensen
Fem framgångsfaktorer
Så tyckte besökarna
Vems är ansvaret?