Arbetsplatsen är den främsta arenan för människors lärande efter studietiden. Ändå är det en ständig utmaning för verksamheter att skapa en lärande organisation, där människor och verksamhet kan utvecklas parallellt.

Boklansering av Handbok i arbetsplatslärande!

Med Handbok i arbetsplatslärande, har A&O tagit fram en konkret vägledning för småföretag och andra arbetsgivare som vill ha stöd i sitt utvecklingsarbete, från början till slut. Boken bygger på temagruppens forskning, men innehållet presenteras på ett sådant sätt att den ska vara av direkt nytta i verksamheter, med punktlistor, att-göra listor och hänvisningar till vidare länsning för den som vill fördjupa sig.

Arbetsplatsen är den främsta arenan för människors lärande efter studietiden. Ändå är det en ständig utmaning för verksamheter att skapa en lärande organisation, där människor och verksamhet kan utvecklas parallellt.

- A&O har tagit fram handboken eftersom temagruppen uppfattade att det fanns ett behov av en kortfattad och lättillgänglig beskrivning av processen att bygga en lärande organisation. Det är ett krävande och komplext arbete, som kan kännas svårt att överblicka utifrån den befintliga, mer akademiskt orienterade litteraturen, säger Anna-Karin Florén, som har skrivit boken tillsammans med arbetslivsjournalisten Gunhild Wallin.

Hela lärprocessen i en bok

Boken tar läsaren genom arbetets alla faser; hur du gör en verksamhetsanalys, skapar en strategi, gör en handlingsplan och en budget. I introduktionen förklaras vad arbetsplatslärande är. Den går också igenom varför projektformen är en bra metod för verksamhetsutveckling, hur du kan använda dig av intermediärer och hur du skapar långsiktigt hållbara förändringar. Anna-Karin Florén menar att, eftersom arbetsplatslärande är en helhet, är det är viktigt att få hela processen presenterad.

- Arbetsplatslärande är ett förhållningssätt till kunskapsinhämtning, som egentligen varken har en början eller ett slut. Den omfattar både ett teoretiskt och ett praktiskt lärande och att arbeta med bara en del av processen skulle inte ge önskat resultat, säger hon.

Förändringsarbete kräver öppenhet och transparens

Arbetsplatslärande är viktigt av många anledningar; konkurrenskraft, rekrytering, kvalitet i vård och omsorg, medarbetarnas arbetsglädje och engagemang. I boken berättar tre socialfondsprojekt; IF Metallprojektet KZY, Kravmärkt yrkesroll och Mim Team, om hur projektidéerna föddes, hur de organiserades och genomfördes.

- Vi ville ge exempel på hur arbetet med att bygga en lärandeorganisation kan gå till i praktiken. Varje organisation är unik, därmed är också varje utvecklingsprojekt unikt. Därför har vi hämtat projekt från olika branscher och olika landsändar.

- Alla organisationer som lyckas med sitt förändringsarbete är öppna och transparenta organisationer, där alla medarbetare känner sig delaktiga i förändringsarbetet och förstår varför det är nödvändigt. En annan förutsättning är att leding och chefer stöder utvecklingsarbetet aktivt, säger Anna-Karin Florén.

Den 30 oktober, mellan 13.00 och 15.00 lanseras boken på Stockholm Waterfront Congress Centre.
Läs mer här.