Journalisten Gunhild Wallin. Foto: Anette Andersson

Ny handbok i höst!

Almedalen 2012


- Det är en bok om vilken nytta arbetsplatslärande har för arbetsgivare och anställda - en handbok för de som vill lära sig hur man kan skapa lärande organisationer och varför det kan vara bra att göra det, säger Gunhild Wallin.

Hon är arbetlivsjournalist tillika författare av A&Os bok om lärande arbetsplatser som släpps i höst. Den 3 juli, i samband med temagruppens arrangemang under Almedalsveckan, berättar hon om boken. Den består av fyra delar där den första beskriver vad arbetsplatslärande är och hur man kan skapa en lärande organisation. Den andra delen tar upp varför arbetsplatslärande är viktigt.

- Där sätts begreppet i ett större perspektiv. Arbetsplatslärande är viktigt på många fronter; för företagens konkurrenskraft, deras rekrytering och för individens engagemang i arbetet. Det är också viktigt för Sverige om vi vill höja vår produktivitet och konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Gunhild Wallin.

Från idé till implementering

Utifrån intervjuer med socialfondsprojekt, bland andra IF Metallprojektet KZY, Kravmärkt yrkesroll och Mim Team, berättar hon i boken om hur projektidéerna föddes, hur de såldes in på arbetsplatsen och hur projekten genomfördes. Men också vilka slutsatser anställda och arbetsgivare har dragit och hur de ska få projekten att leva vidare.

- Att möta eldsjälarna bakom projekten var fantastiskt. Det var bland annat spännande att se hur de målmedvetet skapar strukturer som stöttar projekten så att de får bärighet i framtiden, säger Gunhild Wallin och berättar om Mim Team som varje tisdag har en "förbättringstimme".

- Då diskuterar personalgruppen förändringar, egna idéer eller teman som ledningen föreslagit och som alla handlar om att utveckla arbetet.

Långsam utveckling

Det sista avsnittet är framtidsinriktat. Intervjuer med forskaren Hans Olof Hagén från Statistiska Centralbyrån och en av författarna till boken Learning Organsiations Matter, samt forskare knutna till A&O, bland andra Carina Åberg från APeL, Per-Olof Thång från Göteborgs universitet och Per-Erik Ellström från Linköpings universitet, visar att arbetsplatslärande är lönsamt, men att det fortfarande är vanligt att kompetensutveckling är synonymt med kurser.

- En bild som växer fram är att många företag agerar kortsiktigt vad gäller personalens utveckling. Frågan om kompetensutveckling har svårt att på allvar ta sig in i styrelserummen och intresse för personalens utveckling verkar heller inte vara en prioriterad egenskap när man rekryterar chefer, säger Gunhild Wallin.

Många blindskär, men mycket kunskap

 

Ulf Westerberg är processledare för A&Os strategiska styrgrupp, som är initiativtagare till boken. Enligt honom har företagare, anställda och fackliga organisationer visat ett behov av denna typ av bok.

- Många har saknat en bruksanvisning hur man bär sig åt när man ska starta och driva projekt och arbetsplatslärande.

Ulf Westerberg menar att det finns en hel del blindskär, men också mycket kunskap om hur man kan undvika dem.

- Ett misstag som många gör är att ta genvägar. Det absolut viktigaste för att arbetsplatslärande ska bli effektivt är att hela organisationen är med och att metoderna för kompetensutveckling är anpassade efter arbetsplatsens behov- då måste man ta tag i det själv och inte överlåta ansvaret på konsulter och kursanordnare.

- Under arbetet med boken har jag fått min käpphäst bekräftad, att lärande på arbetsplatsen i kombination med organisationsutveckling ger bästa framgången. Men också att människor växer med lärande. När de märker att de kan lära och att de har något att vinna på det blir de motiverade att lära mer, att göra sitt jobb intressantare och att bli mer anställningsbara.


Under Almedalsveckan, den 3 juli mellan 14.00 och 14.30, diskuterar författaren Gunhild Wallin och A&Os Anna-Karin Florén varför kompetens är ett måste för företag och organisationer som vill stärka sina positioner och hur sådana lärprocesser kan utformas. Samtalet tar avstamp i erfarenheter från projekt som bedrivs med stöd av Europeiska socialfonden.

Läs mer om samtalet här
Läs mer om A&Os seminarium här
Läs mer om Socialfondens samlade arrangemang här