Boksläpp: Att äga, styra och utvärdera stora projekt

Stora belopp satsas varje år på program och projekt för att utveckla individer, verksamheter och regioner. Men forskning visar att resultaten allt för sällan blir bestående. De leder inte till hållbar utveckling i form av innovationer, tillväxt och nya jobb.

Boken, Att äga, styra och utvärdera stora projekt, innehåller en unik och kritisk granskning av femtio år av projektverksamhet. Slutsatserna är tydliga: För att säkra långsiktighet och hållbarhet i stora projekt krävs ett aktivt ägarskap och en professionell projektledarroll. Men det räcker inte, samverkan och gemensam kunskapsbildning med aktörer utanför projekten är också nödvändig.

Det handlar om att bygga strukturer för lärande och återkoppling på alla nivåer. Lärande utvärdering genom följeforskning får projektdeltagarna att undan för undan reflektera utifrån gjorda erfarenheter vilket leder projektet närmare programmens övergripande mål.
Boken vänder sig till alla som aktivt arbetar med stora projekt samt till
högskolestuderande, forskare, utvärderare och handläggare.

 

Boksläpp:

I samband med boksläppet arrangeras ett seminarium. .Alla deltagare får ett exemplar av boken.

14.00 Samtal: Vad säger forskare och utvärderare om bokens slutsatser.

Kan bokens slutsatser leda till att projekten blir bättre på att uppnå långsiktiga effekter? Per-Erik Ellström, professor vid Linköpings universitet, och följeforskaren Maria Gårdlund, VD Sweco Eurofutures, bidrar med reflektioner.

14.30 Paneldebatt: Vilka konsekvenser får slutsatserna för strukturfonderna?

Vilka praktiska konsekvenser kan bokens slutsatser få för framtida projekt?
Deltar gör Åsa Lindh, generaldirektör, Svenska ESF-rådet, Anna Olofsson, Enhetschef för regional tillväxt på Näringsdepartementet, Göran Theolin, ställföreträdande generaldirektör, Tillväxtverket, m. fl.

15.30 Fika med mingel

Var: City Conference Centre - Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm.
När: 16 mars 2011, kl. 14.00
Anmälan: Ja, senast 9/3.

Om författarna:
Göran Brulin är kvalificerad analytiker vid Tillväxtverket och adjungerad professor i lokala och regionala innovationer vid Linköpings universitet.

Lennart Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet och forskningsledare vid APeL.

Författarna har tidigare givit ut antologin Lärande utvärdering på Studentlitteratur.

Evenemnaget arrangeras av SPeL.

Inbjudan: