På bilden: Ove Jansson, Företagarna, Lena Abrahamsson, LTU, Kajsa Pösö, Luleå kommun, Marie Järvinen, Kalix folkhögskola, Ulrika Hektor, Unionen. Foto: Anna-Karin Florén

Bra satsa stort?

ESF-dagen 2012

Moderator Mats Andersson från Svenska ESF-rådet, inledde debatten med att fråga om panelens syn på att ESF under innevarande programperiod valt att satsa på större projekt än tidigare.

– Småföretagen orkar inte med administrationen. De kan inte vara med även om de vill. Men det finns några goda exempel där flera företag i ett område har gått samman i ett gemensamt projekt, sa Ove Jansson, senior advisor på Företagarna.


Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, menade att det både finns fördelar och nackdelar med att företag går ihop i projekt.

– Man vinner stordriftsfördelar, men förlorar närheten till arbetsplatsen, som är en förutsättning om man vill uppnå alla positiva effekter med arbetsplatslärande, säger hon.

Ulrika Hektor är kompetensexpert på Unionen och satt med i panelen.

– Socialfonden har med åren fått en större betydelse för kompetensutveckling av anställda, sa hon.


I förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal som pågår mellan PTK, Privattjänstemannakartellen och Svenskt Näringsliv, föreslås till exempel att trygghetsorganisationerna kan användas för att kanalisera socialfondsmedel.

– Trygghetsorganisationerna skulle kunna fungera som en partsgemensam källa till stöd för kompetensutvecklingsinsatser, sa hon.

Läs mer om förhandlingarna mellan PTK, Privattjänstemannakartellen och Svenskt Näringsliv.