- Även de i anställning behöver öka sin anställningsbarhet, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt. Foto: Unionen

Budget 2014: Utbildning för anställda underlättas

Sedan 2011 har PTK, en samverkansorganisation som organiserar över 750 000 privatanställda tjänstemän, och Svenskt Näringsliv drivit förhandlingar om förbättrade möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning för anställda genom hela arbetslivet. Detta för att stärka både individers anställningsbarhet och arbetsmarknadens omställningsförmåga. I budgetpropositionen för 2014 möter Anders Borg (M) förslaget genom skattelättnader för stiftelser som vill bidra till utbildning för människor i anställning.

- Redan i dag särbehandlas stiftelser, som exempelvis TRR, skattemässigt för att regeringen tycker att de gör bra saker för arbetsmarknaden. Dessa skattelättnader har funnits sedan 70-talet men i takt med att samhället förändras, förändras stiftelsernas syfte och då måste lagstiftningen anpassas till det, säger departementssekreteraren Fredrik Opander, som har varit med att ta fram promemorian Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden, som ligger till grund för lagändringsförslaget.

Många behöver fylla på kunskap

Idag omfattas inte utbildning av människor i anställning av skattelättnader. Samtidigt växer behovet av kompetensutveckling för just denna grupp, vilket är problematiskt enligt bland annat Unionen, vars förbundsordförande Cecilia Fahlberg även är ordförande för PTK. Fackförbundets chefsjurist Martin Wästfelt menar att det inte ska behöva gå så långt som till varsel innan människor får tillgång till utbildning.

- Även de i anställning behöver öka sin anställningsbarhet. Kraven ökar och idén om att det är antalet år på en arbetsplats som ger trygghet, är passé. Omvandlingstrycket är hårt, inte bara den tekniska utvecklingen driver på utan även samhället, och många behöver kunskapspåfyllning, säger han.

Även arbetsgivarna gynnas av den rörlighet på arbetsmarknaden som detta system ger och för Sverige i stort, säkrar välutbildade medborgare landets välfärd.

Finansieringsfrågan en stötesten

Men även om en ny lagstiftning öppnar upp för skattelättnader för stiftelser att organisera finansiering för utbildning av människor i anställning, återstår mycket arbete innan ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv är på plats.

- Fört och främst måste vi reda ut finansieringsfrågan; vad ska individen, TRR, arbetsgivare respektive staten stå för? Vi måste också se till att denna utbildning inte ersätts av den verksamhetsrelaterade kompetensutvecklingen, säger Martin Wästfelt.

Det är alltså inte fråga om utbildning som gynnar arbetsgivarna i första hand, utan främst om högskole- eller yrkeshögskoleutbildningar som kommer individen till godo.

- Vi har under lång tid haft nära dialog på både tjänstemanna- och ministernivå. När vi fått till ett avtal med Svenskt Näringsliv och lagstiftningen har gått igenom, tar det runt nio till 12 månader att få igång systemet, säger han.