- Studenter som kommer ut från omvårdnadsutbildningen är ofta frustrerade för att de saknar kompetens som de behöver i arbetslivet, säger Sara Kjellström, vårdlärare vid Centrum Vux i Haninge. Foto: Johanna Senneby

Bygger bro mellan utbildning och arbetsliv

- Studenter som kommer ut från omvårdnadsutbildningen är ofta frustrerade för att de saknar kompetens som de behöver i arbetslivet, säger Sara Kjellström, vårdlärare vid Centrum Vux i Haninge.

Högre krav på kompetens, åldrande befolkning och svag koppling mellan utbildning och arbetsliv är några utmaningar som äldrevården står inför. Enligt Sara Kjellström stämmer inte elevernas förväntningar på arbetslivet överens med verkligheten.

- De flesta drömmer om att rädda liv, inte läsa geriatrik, säger hon.

Under hösten 2011 intervjuade A&O tio ESF-projekt som arbetar med äldreomsorg och arbetsplatslärande. Mycket kunskap och några gemensamma utmaningar framträdde. För att dela erfarenheterna anordnade A&O workshopen Framgångsrikt lärande inom äldreomsorgen den 10 maj på Victory Hotel i Stockholm. På plats var deltagare från intervjuade projekt och samt andra personer som arbetar med att utveckla och leda arbetsplatslärande inom äldreomsorg i Sverige. Kerstin Sjösvärd från projektet ArbetSam i Lidingö stad och Sussanne Loeper från ESF-projektet KIVO i Kungsörs kommun var två av deltagarna under dagen som leddes av A&Os medarbetare Malin Ljungzell och Richard Krusell från APeL.

Ny roll för Centrum Vux

Organisationen Kravmärkt yrkesroll har, under snart tio år, bedrivit ett gediget arbete med att systematisera lärande inom vård och omsorg, bland annat med stöd från Socialfonden. Under workshopen delade de med sig av sina lärdomar. Medverkade gjorde även Centrum Vux Haninge, Haninge kommuns vuxenutbildning, som presenterade sitt nya samarbete med Kravmärkt yrkesroll.

Kravmärkt yrkesroll validerar vårdpersonal, det vill säga att personalens kunskaper utvärderas och kvalitetssäkras. Om en person inte har den kompetens som krävs för att nå Kravmärkts mål, får denne möjlighet att komplettera. Lärandet sker på arbetsplatsen.

- Tanken på att utveckla ett samarbete med Kravmärkt yrkesroll har funnits länge. I dag är vårdutbildningen väldigt styrd av vad eleverna vill läsa, men från och med augusti 2012 gäller nya kursplaner med mer tyngd på yrkeslivets behov, säger Sara Kjellgren.

Det är också då som Centrum Vux Haninge antar ny roll som Kravmärkts samarbetspartner.

- Verksamheter som vill kompetenspröva sin personal anmäler sig till Kravmärkt yrkesroll. Där sker validering enligt deras metoder, men eleverna måste ju även prövas mot de nya betygskriterierna och det är där vi kommer in i bilden, säger Sara Kjellström.

Arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens måste få styra, för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vinner tid, pengar och energi

Det kommande samarbetet betyder att omvårdnadsverksamheternas medarbetare bedöms från två håll- både utifrån Skolverkets betygskriterier och utifrån Kravmärkt yrkesrolls yrkeskriterier. Centrum Vux Haninge ser många fördelar med deras samverkan.

- Ett kvalitetssäkrat bevis på kompetens gynnar både individen, som får ett intyg på att de klarar sitt jobb, och arbetsgivaren, som blir försäkrad om att medarbetarens kunskap och kompetens är prövad och dokumenterad, säger Sara Kjellström.

- Arbetssättet kortar tiden som det tar för en medarbetare att få sina kunskaper dokumenterade.