- Metoden vidgar synen på lärande. Det handlar egentligen om att förstå värdet i informellt lärande och i att strukturera det, säger Christian Behrens, projektledare för CLN. Foto: Carina Wallin

CLN vidgar synen på lärande

ESF-dagen 2012

- Det är inte bara dyrt att skicka iväg sina anställda på kurs, det är också svårt att spåra effekterna av utbildningen när personalen är tillbaka på jobbet, säger Christian Behrens som är projektledare för det i september avslutade projektet Collaborative Learning Networks, CLN, till spl.nu.

Han beskriver en situation där personalspecialister inom offentlig sektor kände att de hade svårt att utvecklas i sina yrkesroller, att deras tankar sällan blev utmanade på arbetsplatsen. Samtidigt ville Skellefteå kommun hitta nya sätt att arbeta med kompetensutveckling. Resultatet blev CLN- ett av de projekt som ESF-dagens deltagare kommer att kunna speed-dejta den 7 november.

Utifrån metoden Communities of Practice, på svenska Praktikgemenskaper, arbetade CLN utifrån en uppsättning idéer om hur man kan arbeta med strukturerat lärande på arbetsplatsen, eller vardagslärande.

- Metoden vidgar synen på lärande. Det handlar egentligen om att förstå värdet i informellt lärande och i att strukturera det. Vi lär oss så mycket mer i vardagen än vi gör på kurser, trots det räknas det inte riktigt, säger han.

Läs artikeln i sin helhet på spl.nu.

Den 7 november går ESF-dagen av stapeln i Luleå, detta år i regi av Temagrupp A&O. Deltagarna kommer bland annat att kunna speed-dejta projekt som skapat strukturer för långsiktig, strategisk kompetensutveckling.

Här kan du läsa mer och se fullständigt program.