Deltagare ut projektet ArbetSam. Foto: ArbetSam

Debattartikel: Mer lärande ger bättre omsorg

Götapris-nominerade ESF-projektet ArbetSam har samlat och utvecklat metoder för arbetsplatslärande. I en debattartikel i senaste numret (13/2) av Dagens samhälle framhåller artikelförfattarna fyra områden som är särskilt viktiga för kvalitén i äldreomsorgen; bred kunskapssyn, att utbildning utgår från arbetsplatsens behov, samarbete mellan arbetsplats och utbildning samt språk och kommunikation.

De frågar också vem som har ansvaret för att metoderna lever vidare efter att EU-pengarna tagit slut:

"Tyvärr dör många fungerande arbetssätt efter projekttiden. Det finns ingen beredskap att ta hand om resultaten. I dagsläget finns ingen naturlig mottagare inom de kommunala och statliga systemen. Vem tar ansvar för att metoderna inom arbetsplatslärande får leva vidare när det inte finns särskilda EU-medel? Att utveckla kompetens och lärande arbetsplatser kräver resurser till äldreomsorg och vuxenutbildning/sfi. Det kräver också en förändrad organisation och ett förändrat chefskap", skriver Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Sven-Erik Wånell, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum , Carina Åberg, utvecklingsledare och vd för APeL FoU och Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare för ArbetSam.

Läs hela debattartikeln här.

Här kan du ladda ner ArbetSams Tion punkter för en lärande arbetsplats.