Foto: Skärmdump av Vinnovas skrift Den kompetenta arbetsplatsen.

Den kompetenta arbetsplatsen

Kompetensutveckling är inte något man i först hand får på kurser, konferenser eller på andra från arbetsuppgiften separerade arenor. Kompetens är inte heller bara en fråga om den enskilda individens tidigare kunskaper. Det fastställer Vinnova i skriften Den kompetenta arbetsplatsen, som beskriver de 19 projekt som ingår en utlysning vars avsikt är att påverka synen på kompetens och att få fram handlingsinriktad kunskap kring hur man skapar kompetenta arbetsplatser.

Alla projekt inom utlysningen behandlar kompetens som utvecklas och bevaras på arbetsplatsen. I dagens kunskapsekonomi är denna typ av kompetens viktig att ta tillvara, både för den enskilda individen och för verksamheternas konkurrenskraft. Men kanske än viktigare är det att organisationer och företag lär sig att främja lärande på arbetsplatsen:

"I fokus för utlysningen är de interaktioner och relationer som bär kompetens och som utvecklas under utförandet av arbetsuppgifter, liksom förutsättningar och villkor för att denna typ av kompetens skall stärkas och utvecklas".

Här kan du ladda ner programkatalogen i sin helhet.