Den strategiska styrgruppen

Vid årsskiftet tillsatte A&O en strategisk styrgrupp bestående av representanter från IF Metall, LO, Sveriges kommuner och landsting och Industriarbetsgivarna. Styrgruppen  har två huvudsakliga syften.

För det första ska den styra det strategiska arbetet genom att verka som initiativtagare till vad A&O bör göra och peka på var behoven för en aktör som A&O finns. Inom arbetet med den strategiska styrningen är det en viktig uppgift att identifiera sammanhang där A&O bör synas eller att upplysa om nya utredningar som berör A&O:s intresseområden. För det andra ska gruppen verka för strategisk påverkan och spridning av kunskap samt forskningsresultat. Representanterna i styrgruppen kan ta med sig och föra ut A&O:s budskap på flera plan, både till representanternas egna organisationer men även utanför dessa.

Målsättningen är att arbetsmarknadens parter, politiker och andra beslutsfattare ska få upp ögonen för arbetsplatslärande och dess betydelse för individens, organisationens och samhällets utveckling och verka för att bättre förutsättningar skapas.

I den strategiska styrgruppen sitter Gunnar Anderzon från SKL, Svante Bylund från IF Metall, Fredrik Gunnarsson från Industriarbetsgivarna och Filis Sigala från LO. Ulf Westerberg är processledare för gruppen.