Jostein Langstrand, nybliven fil. dr. i kvalitetsteknik vid Linköpings universitet. Foto: Annika Agebjörn.

Det svåra förändringsarbetet

Jostein Langstrand, fil. dr. vid Helix på Linköpings universitet, har under tre år följt införandet av en organisationsmodell i ett större verkstadsföretag i Sverige. Den nya organisationsmodellen grundas på lean. Det som gör hans avhandling, Exploring organizational translation. A case study of changes toward Lean Production, ovanlig är att Langstrand fått möjlighet att följa utvecklingen under så lång tid.

– Ofta läggs mycket tid och kraft på att få anställda att omfamna nya idéer men man missar att anpassa organisationen. Risken för misslyckande blir stor när det organisatoriska systemet gör det svårt att omsätta sin teoretiska förståelse i praktisk handling, säger Jostein Langstrand.

I några fall gick förändringsarbetet bra men inte alltid. I ett fall skulle cheferna genomföra en revision med de anställda enligt en checklista för att se hur arbetet fortskred. Men revisionerna blev så omfattande att de uppfattades som ett hinder, snarare än ett stöd i arbetet. Andra liknande fall uppmärksammas också.

Större framgång hade förändringsarbetet när styrning infördes genom en rad korta dagliga morgonmöten på alla nivåer.

– På det sättet kommer problem snabbt upp till ytan och till högsta ledningens kännedom. Här infördes inte bara en ny praktik, utan också fasta mötesplatser och en tavla där processer visualiseras. På tavlan skriver man också upp både mötesagenda och en sammanfattning av mötet.

Langstrand menar att utgångspunkten vid förändringsarbete är att förståelse påverkar våra handlingar. Om människor kan förmås att tänka på ett visst sätt, så kommer handlingarna att följa med. Men om det finns saker som stör kopplingen mellan tanke och handling, måste de åtgärdas för att förändringsarbetet ska få effekt.

– Miljön behöver förstärka idéer och praktik, inte motarbeta dem, säger han.