Donnerska huset i Visby. Foto: Gotlands kommun

Donnerska huset i Visby. Foto: Gotlands kommun.

Nyskapande kompetensutveckling i Almedalen

I ett flertal socialfondsprojekt finns intressanta lösningar för kompetensutveckling som ger mer än traditionell kursverksamhet! Erfarenheter från dessa, samt aktuell forskning, ger vägledning och inspiration till hur kommande skattefinansierade satsningar på kompetensutveckling kan få stor effekt för personal, verksamhet och brukare i äldreomsorgen.

Under ett samtal och en paneldebatt diskuterar ledande personer inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt sakkunniga, kompetensutveckling utifrån sina erfarenheter.

Var: Donnerska husets trädgård, Visby
När: torsdag 7 juli, kl 08.00-11.30

 

Program i korthet:

 

08.00-09.00 Frukostkrönikör
Professor Kenneth Abrahamsson, "Tryggare kan ingen vara". Om arbetsplatslärande.

09.00-10.15 Arbetsplatslärande inom vård och omsorg
Malin Ljungzell och Richard Krusell från A&O ställer frågor till två ESF-projekt som har intressanta lösningar på integrerat lärande på arbetsplats, arbetsplatslärande inom äldreomsorgen.

Kravmärkt Yrkesroll: Marie Eriksson, Kompetensstrateg, Äldreomsorgskontoret Södertälje kommun och Yvonne Nyman, Processtödjare.

SpråkSam: Bengt Larsson, Funktionschef Utveckling, Äldrecentrum FoU, Kerstin Sjösvärd, Projektledare

10.30-11.30 Panelsamtal
Medverkande: Niklas Bjurström, Socialstyrelsen, Britt-Inger Kajnäs, sektionschef SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, Eva Östlund Henschen, Kommunal, A&O högnivågrupp, Leonel Vasquez, undersköterska och språkombud på Skolörtens Äldreboende i Hässelby Lars-Åke Almqvist (tidigare ledamot i kommittén för Kompetensstegen)

11.30 - 12.15 Lunchmacka/sallad

 

Och missa för all del inte professor emerita, Bodil Jönsson kl. 12.15. "Om arbetet inte längre enbart är en pina, då kanske inte heller icke-arbete är en pina?"

A&Os program ingår i ESF-rådets satsning på kunskapsspridning  med seminarier, samtal och debatter i Almedalen.