Ny skrift: En svensk modell för arbetsplatsens lärande

Den här skriften ger en lägesrapport av hur A&O ser på utvecklingen av arbetsplatslärande i Socialfondens projekt när programperioden nått drygt halvtid. Syftet är också att ge en bild av några intressanta projekt inom arbetsplatslärande och en mer generell bild av utmaningar och villkor för kompetensutveckling på arbetsplatsen i Sverige.

På sida 13 i den tryckta versionen har det tyvärr smugit sig in ett par fel. Ulf Westerberg har tidigare varit statssekreterare, inte statsråd som texten anger. Han är inte heller projektledare för Ssg, som det står under bilden på sida 13, utan processledare.