Jan Johansson, Foto: Leif Nyberg

Jan Johansson Foto: Leif Nyberg

Engagera universitetet i det livslånga lärandet!

Universiteten måste ta ett större ansvar för livslångt lärande! Det skriver Jan Johansson, prefekt vid Luleå tekniska universitet tillika A&O:s projektägare, på ETS-bloggen. Han anser att universitetet bör förnya sig och pröva ett lärande som svarar mot ett reellt behov hos arbetsgivare och arbetstagare/student. Jan Johansson menar att det finns ett behov av samarbete mellan företag, anställd och universitet för att skapa förutsättningar för lärande på arbetsplatsen.

"Ett exempel på ett sådant behov kan vara ett förestående teknologiskifte i ett företag" skriver han men menar att samarbetet också kan fylla ett företags behov av ökad flexibilitet genom att höja sina anställdas kompetens.

Läs hela blogginlägget här