Foto: Skärmdump av Rambölls rapport Utvärdering av Europeiska socialfonden i Sverige.

ESF-projekt bidrog till färre varsel

Socialfondens projekt lämnar starkast avtryck på individnivå, men effekterna på organisations-och strukturnivå är mindre. Detta är preliminära resultat av Ramböll Managements utvärdering av Socialfonden under denna programperiod.

Det framkommer också att de 69 varselprojekt, som sammanlagt finansierades med 500 miljoner kronor, bidrog till ett minskat antal varsel under finanskrisen. Även de kompetensutvecklingsprojekt som genomförts under programperioden har gett goda resultat. I en av A&Os studier, Fallstudie av varselprojekt inom Europeiska socialfonden, svarar exempelvis 95 procent av projektföreträdarna en av att insatsen har fördjupat deltagarnas yrkeskunnande.

Källa: Utvärdering av Europeiska socialfonden i Sverige