Maria Albin. Foto Mikael Risedal.

Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. Foto Mikael Risedal.

Ett innehållsrikt arbete ger längre arbetsliv

Maria Albin är docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, och har mångårig erfarenhet av arbetslivsfrågor. Hon arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker vad som påverkar hur länge människor stannar i arbetslivet- det handlar om faktorer både i och utanför arbetslivet.

– Exempelvis kan ett innehållsrikt och flexibelt arbete göra att en individ stannar längre i arbete. Jag tror att det är viktigt att den anställde har en ständig dialog med sin arbetsgivare om vilken kompetens hon har och vad hon kan göra för att utveckla eller komplettera den, säger hon.

Här kan arbetsplatslärande ha en roll. Genom kontinuerligt lärande på arbetsplatsen uppgraderar de anställda sina kunskaper och både individen och arbetsgivaren hittar nya roller organisatoriskt. Maria Albin menar att det är lättare för människor att stanna längre om de får utvecklas i arbetet, känna att de bidrar och är uppskattade.

– Då blir arbetet blir mer meningsfullt. Detta rör särskilt kvinnor som efter att barnen flugit ut, känner att de vill satsa på arbetet och utveckla sin kompetens. Att inte ta tillvara det innebär att individen inte bidrar med sin fulla förmåga. Det kan också minska motivationen och lusten att stanna kvar, säger hon.

Väck frågan i tid

Hon betonar att även livslångt lärande kan underlätta.

– Tröskeln till att utbilda sig blir högre om man inte suttit i skolbänken på 20 år. Det är viktigt att utbildning känns naturligt och inte bara är en belastning. Det måste också bidra till företagets verksamhet. Det är viktigt att den anställda och arbetsgivaren gemensamt tar tag i frågan i tid, framförallt inom vissa sektorer.

Vissa arbeten, exempelvis inom vård och omsorg, är för tunga när man nått 50-årsåldern. Innan dess måste den anställde och chefen diskutera vilken kompetens personen och företaget behöver.

– Det är viktigt att anställda fortsätter att känna sig som fullvärdiga medarbetare, säger hon. 

Kompetensbrist bra tillfälle

Liksom Ingemar Eriksson efterlyser hon konkreta exempel på kompetensutvecklingsinsatser för äldre.

– Forskningsresultat är en sak. Om resultaten kan användas i den praktiska verkligheten är en annan.

I norra inlandet står offentlig sektor inför arbetskraftsbrist. Samtidigt varnar Svenskt Näringsliv för kompetensbrist inom den avancerade industrin. Det kan vara ett bra tillfälle att pröva system för att få äldre att stanna längre i arbete i sektorer med en gemensam utgångspunkt, menar Maria Albin.

Av: Johanna Senneby