Rapport: Fallstudie av varselprojekt inom Europeiska socialfonden

A&Os rapportserie

I ett försök att dämpa effekterna av finanskrisen gjorde ESF-rådet 2008 en riktad utlysning mot företag och arbetstagare som riskerade att drabbas särskilt hårt av finanskrisen.

Med hjälp av varselprojekten skulle anställda kompetensutvecklas på, eller i anslutning till, sin arbetsplats istället för att sitta sysslolösa eller bli uppsagda när företagens ordrar uteblev. Varselprojekten skulle säkerställa att individerna gick stärkta ur krisen, med bättre chanser till fortsatt anställning eller nyanställning så snart krisen var över, tack vare sin nya kompetens. Samtidigt skulle företagen vara rustade med välutbildad arbetskraft när konjunkturen väl vände.

I rapporten "Fallstudie av varselprojekt inom den Europeiska socialfonden" sammanställer professor Lennart Svensson, forskningsledare vid APeL FoU, 14 fallstudier. Rapporten ger en bild av hur satsningen föll ut.