Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv

"Felmatchad arbetsmarknad lämnar många unga utanför"

Svenskt Näringsliv har gett SCB i uppdrag att genomföra en särskild analys av Arbetskraftsundersökningarna för att ta reda på hur många ungdomar som varken studerar eller heltidsarbetar och därmed inte är fullt aktiva med att utveckla sin kompetens. Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster skriver i DN Debatt söndagen den 12 augusti att "Från ungdomars eget perspektiv, men också samhällets, är det avgörande hur ungdomar lyckas lära och bygga upp erfarenheter som gör dem efterfrågade senare i livet."

Fortsättningsvis pekar han även på ett kompetensglapp.

"Många frustrerade arbetsgivare hittar i dag inte tillräckligt med erfaren personal. Samtidigt är en stor grupp ungdomar inte fullt aktiva i att utveckla kompetens och erfarenhet. Det går inte ihop."

Läs hela debattartikeln här