Foto: Privat

Filis Sigala: Lärandet måste förankras hos ledningen!

Hej Filis Sigala, utredare på arbetslivsenheten, LO!

Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?

- Jag har jobbat med arbetsorganisation och arbetslivsfrågor sedan mitten av 70- talet. Jag har hållit på med aktionsforskning, jobbat på Arbetslivscentrum och Karolinska Institutet. Nu jobbar jag med kompetensutveckling i arbetslivet och Europeiska socialfonden på LO.

 

Varför är arbetsplatslärande en viktig fråga?

- Arbete är en levande organism, det är inte statiskt. När företagen utvecklar produkter eller tjänster, måste personalen få den nödvändiga utbildningen för att kunna sköta sitt arbete. Om man ger kompetensutveckling i rätt sammanhang växer företagen och de anställda. Dessutom kan nya jobb genereras samtidigt som den "gamla" personalen kan vara kvar, eftersom de har den kompetens som behövs för att utföra nya arbetsuppgifter.

- LOs ståndpunkt är att företag och andra verksamheter ska betala för sina anställdas kompetensutveckling. Utbildningen måste också kopplas till företagets utveckling för att personalen ska kunna dra nytta av den i sitt vardagliga arbete.

 

Vilka är de viktigaste frågorna att lyfta inom arbetsplatslärande?

- Jag tycker inte om lärande för lärandets skull. Framtida problem löser sig inte för att verksamheter utbildar sin personal då och då. Vi måste skapa lärandeorganisationer där lärandet sker utan särskilda insatser. Om en verksamhet är en lärandeorganisation blir lärandet en kontinuerlig process oavsett konjunkturläge eller personalförändringar.

- Det viktigaste är att lärandet är förankrat hos ledningen, annars genomsyrar det aldrig organisationen och blir då lätt en sidovagn. Det gäller förstås i alla frågor, till exempel jämställdhet och demokrati. Om inte ledningen tycker att det är viktigt så händer inget. I en lärandeorganisation är ledningen engagerad, då sker ett lärande även på högsta nivå.

 

Hur tänker du jobba med spridning och strategisk påverkan?

- Styrgruppens mandat är att se till att A&O levererar. Det handlar kort om att vi ska studera och analysera projekten inom Socialfonden, ta fram de bästa metoderna och verktygen samt koppla dem till metoder och verktyg som finns utanför Socialfonden, dra slutsatser och leverera. Finns det några effekter? Blev det bara ett projekt eller lever det vidare?

- Det finns mycket grundforskning inom området, det är inte vad vi vill att A&O ska arbeta med. Vad vi behöver är istället tillämpning av forskningen för att Socialfondsmedel ska göra ännu mer nytta i framtiden. Vi behöver föra fram de metoder som har varit framgångsrika, för att de ska kunna spridas till fler organisationer. Där är LO som facklig organisation en viktig arbetsmarknadspart inom Europeiska socialfonden.

 

Här kan du läsa mer om A&O:s strategiska styrgrupp.

Text: Johanna Senneby