Foto: Johanna Senneby

Film: Nytänkande vägar till hållbar tillväxt

Seminarium

Social innovation- nya tjänster och arbetssätt som är sociala i sina medel eller mål- är nyckeln till hållbar tillväxt enligt Sveriges och EUs nya innovationsstrategier. På frukostseminariet Nytänkande vägar till hållbar tillväxt gavs exempel på vad social innovation kan vara i teorin och praktiken.

Under föreläsningen presenterades innebörden i begreppet social innovation och ett praktiskt exempel på ett projekt som med stöd från Europeiska socialfonden på ett nytänkande sätt bidragit till att skapa ett lärande och jämlikt arbetsliv.

Se filmen här