Filmdags!

Morgonrock, Luleå den 20 september 2103: Nytänkande vägar till hållbar tillväxt

Almedalen den 3 juli 2013: Vägar till ett lärande och jämlikt arbetsliv

Frukostseminarium den 25 april 2013: Debatt i Europeiska socialfonden: Alla tillsammans när 3O kompetensutvecklar skolpersonal

Frukostseminarium den 29 mars 2012: Hur fungerar projekt som form för regional tillväxt på kort och lång sikt?

Frukostseminarium den 8 december 2011: En ny svensk modell för arbetsplatslärande

Kvalitetsmässan den 15-17 november 2011: Intervjuer Seminarium