Stina Johansson är doktorand i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitetet. Foto: Ateljé grodan

Flexibilitet- till vilket pris?

I den senaste ekonomiska krisens svallvågor förhandlade flera stora svenska företag sig till en utökad flexibel bemanning. Men vilka konsekvenser får det när nästan var tredje anställd är inhyrd? Det är en av frågorna som A&Os forskare Stina Johansson från Luleå tekniska universitetet ställer sig i artikeln Flexibilitet- till vilket pris? som publicerades i TAM-Revy, nr 1, 2012. Hon argumenterar även för att arbetsplatslärande krävs för att underhålla den befintliga personalens kompetens.

På tjänstemannasidan hyrs en stor andel av bemanningen in som följd av behovet av unik kompetens. Det väcker vikten av en kontinuerlig kompetensutveckling av de anställda. En välutbildad arbetskraft är ett måste i den hårdnande konkurrensen och är en förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla kunskapsintensiv produktion. För att göra detta möjligt krävs kontinuerlig påfyllning av kompetens, under hela individens yrkesverksamma liv i form av arbetsplatslärande där både det formella och informella lärandet ges utrymme, skriver hon.

Läs artikeln (sid 10-11) i sin hehet här.