Kirsi Mikkonen och Stefan Edelsvärd berättade om hur solo- och mikroföretag i Östhammars kommun får tillgång till socialfondsmedel. Foto: Johanna Senneby

Företagslyftet- ett steg mot regional utveckling

Seminarium

I samarbete med SPeL anordnade A&O månadens Debatt i Socialfonden på temat Hur fungerar projekt som form för regional tillväxt på kort och lång sikt? I Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan i Stockholm samlades ett trettiotal personer för att lyssna på diskussionen.

- Vi vill inte bara leverera kompetensutveckling, utan även se till att det finns en stödstruktur så att företagen i Östhammars kommun kan läsa av sina kompetensbehov och få dem tillgodosedda även efter projekttiden.

Det säger Kirsi Mikkonen som är projektledare för Företagslyftet. Nästan 90 procent av företagen i kommunen är solo- och mikroföretag, en grupp företagare som sällan har möjlighet att ta del av socialfondsmedel. Företagslyftet har tagit sig an problemet och samordnar kommunens fem ideella företagarföreningar.

- Vi har analyserat behovet av kompetensutveckling i de 209 deltagande företagen och tillsammans med bland annat politiker, företagare och utbildningssektorn försökt komma fram till hur vi löser kompetensförsörjningen, säger Kirsi Mikkonen.

Integrerat lärande gynnar regional utveckling

Men kompetensutveckling leder inte per automatik till ökad kompetens, eller att individen börjar arbeta på ett nytt sätt som gynnar både verksamheten och kunderna, menar A&Os medarbetare och utvecklingsledare på APeL, Malin Ljungzell.

- Arbetsplatslärande integrerar det lärande som sker i arbetet i verksamheten och det lärande som sker på kurser, säger hon.

Och det är viktigt om kompetensutveckling i små företag ska kunna bidra till utveckling på regional nivå. Enligt professor Per-Olof Thång, Göteborgs universitet, finns nyckeln till framgång i det inre livet på arbetsplatser.

- Det måste finnas drivkrafter och ett utvecklingsinriktat ledarskap; att våga göra fel, att ta tillvara på tekniken, att få medarbetarna att vilja lära sig mer och ifrågasätta sin kunskap. På det sättet kan man driva ett lärandeperspektiv på arbetsplatsen, säger han.

Även det gränsöverskridande arbetet är en viktig komponent för att råda bot på den bristande kompetensförsörjningen och skapa regional utveckling.

- Kompetensförsörjning och regional utveckling spänner över så många områden att vi måste börja jobba över gränserna på flera nivåer; den politiska, den administrativa, den institutionella och den traditionella, för att arbetslivet ska gå framåt, säger Malin Ljungzell.

På seminariet, som modererades av A&Os kommunikatör Anna-Karin Florén, medverkade även Stefan Edelsvärd, EU-samordnare i Östhammars kommun.

r kan du se inspelning av seminariet. På grund av tekniskt fel har tyvärr den sista kvarten fallit bort.