- I samarbete med LO, Svenskt Näringsliv, Unionen, SACO, LRF och Sveriges Kommuner och Landsting jobbar vi fram en modell för hur vi kan använda Socialfonden. Tillsammans kan vi kombinera kompetensutveckling i företagen och arbetslöshetsbekämpning, säger Företagarnas Ove Jansson. Foto: Företagarna

Företagarna satsar på ESF

De senaste 20 åren har fyra av fem jobb skapats i företag med mindre än 20 anställda. Mer än hälften av Företagarnas medlemmar uppger också att de har goda utsikter att expandera- ett av de största hindren är brist på lämplig arbetskraft. Företagarnas grundinställning är att verka för minskade kostnader för företagarna och deras verksamheter. Det innebär bland annat att avgifter och skatter sänks och att EU-stöd byts ut mot sänkta avgifter och skatter. Samtidigt har organisationen ett ansvar för att de resurser som finns inom EU:s sammanhållningspolitik får avsedd verkan, det vill säga stärkt konkurrenskraft och långsiktig överlevnad, särskilt i små- och medelstora företag.

- Det drivs en hel del ESF-projekt i vår organisation, men Företagarna har inte någon samstämmig uppfattning om vilka resultat de uppnår. Vi tror att företagaren själv är bäst lämpad att avgöra vilka satsningar som bör göras. Men, vi måste agera för att skapa tillväxt i företagen och om vi inte gör något kommer ESF-medel att användas till saker som vi inte tror fungerar, säger Ove Jansson, senior advisor på Företagarna.

Gemensam modell växlar upp medlemsnytta

Detta framkom under en workshop som Tema A&O arrangerade tillsammans med Företagarna för att sprida kunskap om hur de kan använda ESF-medel för att stärka sina verksamheter och öka medlemsnyttan. På plats i Stockholm den 15 maj var ett femtontal representanter för Företagarna.

- I samarbete med LO, Svenskt Näringsliv, Unionen, SACO, LRF och Sveriges Kommuner och Landsting jobbar vi fram en modell för hur vi kan använda Socialfonden. Tillsammans kan vi kombinera kompetensutveckling i företagen och arbetslöshetsbekämpning.

Arbetet med modellen är i ett tidigt stadie, så hur den kommer att se ut är svårt att säga. Företagarnas ståndpunkt är dock att underlätta för att starta, driva och utveckla företag för att skapa tillväxt, konkurrenskraft och arbetstillfällen i företag.

- Vårt uppdrag är att växla upp medlemsnyttan i frågor där våra medlemmar ser behov. Därför har vi nu bestämt att vi ska vara proaktiva och även kunna driva nationella projekt där vi ser medlemsnytta. Men det är viktigt att använda ESF på ett sätt som inte är varumärkesförstörande eller innebär stora ekonomiska risker för Företagarna, säger han.

 

Ove Jansson sitter med i A&Os strategiska styrgrupp. Läs mer om honom här.
Läs om projetet Knuff, som ägs av Företagarna Norrköping, här.