Sunderby folkhögskola är en hjälpande hand för människor som vill starta sociala företag. Fotot: Johanna Senneby

Sunderby folkhögskola utbildar sin personal för att kunna vara en hjälpande hand för elever som vill starta sociala företag. Foto: Johanna Senneby

Från arbetslös till egen företagare

ESF-dagen 2012

Människor med funktionsnedsättning, invandrare och långtidssjukskrivna hör till de som har allra svårast att få arbete. Folkhögskolan har alltid varit en plats där de kan läsa kurser och bygga självkänsla, men Sunderby folkhögskola vill göra mer.

- Denna målgrupp ökar och det är extra viktigt att vi kan hjälpa dem hela vägen till ett jobb, säger Sussanne Blomdahl, projektansvarig på Sunderby folkhögskola utanför Luleå.

Samverkan

Detta kräver ny kunskap hos hela personalen men folkhögskolornas ekonomiska situation gör det svårt. Lösningen på ekvationen stavas samverkan. Med hjälp av bland annat Luleå kommun och Europeiska socialfonden utbildas fem hundra anställda på tretton folkhögskolor i Norrbotten och Västerbotten inom allt från socialt entreprenörskap till hur man bemöter människor med psykiska funktionsnedsättningar.

- Personalen lär sig bland annat hur de kan hjälpa eleverna att starta sociala företag. Alla folkhögskolor borde engagera sig i detta, för vi har en helt ny roll att fylla, säger Sussanne Blomdahl.

Ett socialt företag grundas på demokratiska värderingar; det ägs av de anställda som arbetar hundra procent av sin egen förmåga, oavsett om det är åtta eller fyrtio timmar i veckan. Verksamheten ska vara vinstdrivande, men vinsten återinvesteras i företaget.

- Att dessa människor kan försörja sig innebär en stor samhällsekonomisk vinst, men den största vinsten är att den enskilda personen får känna sig delaktig i samhället, säger Susanne Blomdahl.

Förändrar synen på lärande

Folkhögskolor i förändring är ett av de projekt som kommer att medverka vid ESF-dagen den 7 november. I regi av Tema A&O hålls konferensen på Nordkalotten i Luleå. Med fyra sociala företag startade och många kompetensbyggande projekt i ryggen sitter Sunderby folkhögskola på mycket kunskap. Genom projektet sprider de sina erfarenheter till folkhögskolorna i området genom nätverk.

- För att lärandet ska stanna i organisationerna är det också viktigt att hela leden utbildas. Exempelvis går ledare och rektorer utbildningar i hur de ska se till att de anställda får utnyttja sina nya kunskaper på arbetsplatsen, säger Sussanne Blomdahl.